donderdag 28 mei 2015

Gesprek Lodewijk Rondeboom

Deze ochtend een vruchtbaar gesprek gehad met Lodewijk Rondeboom managing director en marketeer van o.a. Stekkerfest en Cultuurpaus. Voor hem had ik de prangende vraag: hoe bouw ik mijn community op? Hieronder volgen de belangrijkste punten uit het gesprek.

Content
De kern van wat je wil maken gaat over het vertellen van verhalen en dat mensen hierdoor geraakt worden en enthousiast worden om dit verder te zetten. Je wil mooie, goede content laten zien en daarom daar ook zelf de regie in houden (een soort Humans of New York). Gebruik video en vind een format om dit in te presenteren. Gebruik Facebook en een website om de verzameling aan verhalen te laten zien. Kijk of je net als bij Facebook de filmpjes op je website automatisch kan laten afspelen. (wellicht kun je dat linken via Facebook of Instagram). En plaats bijvoorbeeld de goede daad van de dag.
Plaats ná het festival al je content en link dit door met de Beschaving.

Live
Op festival de Beschaving kun je een live-stream maken met Periscope of Meerkat. Gebruik Facebook dan als een naslagwerk.

Festival
Zoek op het festival naar een analoge vorm van je 'Facebook-wall'. In zo'n setting zijn mensen meer geneigd naar analoge dingen dan bijvoorbeeld naar een beeldscherm te kijken.
Maak de beloning voor het doen van een goede daad subtiel maar herkenbaar, bijvoorbeeld een bandje.

Bereik
Met jouw concept breng je goed (hartverwarmend) nieuws aan de man. Iedereen wil dat natuurlijk verspreiden. Benader bijvoorbeeld vloggers (enzoknol), de burgemeester van Utrecht of lokale omroepen.

Vorm
De Cape kun misschien nog minimaler. Daarnaast zorg ervoor dat elke URL hetzelfde is. 'Draag de Cape' zegt al meer dan 'De Cape'. Het geeft meteen een actie aan.

Uitwerking
Bedenk goed de volgende dingen:
- wat is je input en output
- wat wint de bezoeker en wat wint het festival

Mogelijke interessante organisaties/personen om te benaderen
Filosoof Daniel Denett
Stichting Nieuwe Helden - Lucas de Man
Set-Up

woensdag 20 mei 2015

De Cape: Groenlicht herkansing

Er is veel ellende in de wereld: oorlog, armoede, ziekte, de natuur wordt bedreigd, ongeletterdheid etc Er zijn een paar bekende superhelden die zich inzetten om iets aan deze ellende te doen: Nelson Mandela (verbroedering, tolerantie), Dian Fossey (gorilla’s, natuur), Moeder Teresa (armoede), Florence Nightingale (zorg), Ghandi (geweldloos verzet) etc. Niet iedereen kan echter op wereldschaal een superheld zijn. Maar iedereen kan wel binnen zijn eigen omgeving: aardig zijn tegen een ander, iets goeds doen voor een ander en hiermee een kleine bijdrage leveren aan een betere wereld.
We hebben allemaal wel een eigen kracht, vaardigheid of talent die we kunnen inzetten; onze eigen superkracht. Dus in de eigen omgeving kan iedereen een ‘superheld’ zijn!

De Cape is een mysterie die mensen wil aanzetten om goede daden te verrichten. De Cape wil mensen spelenderwijs uit dagen om elkaar te helpen door kleine laagdrempelige missies en zo de superkrachten zichtbaar maken. De Cape duikt plotseling op, op verschillende plekken en zet mensen aan om goede daden te verrichten. Vervolgens vraagt hij de ‘slachtoffers cq de geluksvogels’ waarvoor een goede daad verricht is om deze daden voort te zetten en te delen met de rest van de wereld. Ontdek en gebruik je superkracht om jouw omgeving (en daarmee de wereld) een klein beetje mooier en beter te maken. Draag de Cape. Wees De Cape

Elke superheld draagt een cape. In stripverhalen zijn de capes van Batman & Superman overbekend. Maar ook echte superhelden dragen capes: soms zichtbaar zoals Moeder Teresa, soms onzichtbaar zoals Mandela en vele andere superhelden die alleen al door hun aanwezigheid anderen vleugels geven.

Het symbool van De Cape
Als symbool voor De Cape is het silhouet van een ‘keep’ genomen die qua tekening ook lijkt op een superheld. De keep is een zangvogel, onderdeel van de vinkenfamilie, die in heel Europa voorkomt en een verspreidingsgebied heeft tot ver in Azië: de keep is kortom overal. De keep is vrolijk en goedgemutst en dankt zijn naam aan het feit dat hij zijn eigen naam fluit, wat volgens kenners klinkt als een cirkelzaagje dat overal dwars doorheen snijdt. Kortom, de keep beschikt over superkrachten.

Een festival als De Beschaving heeft tot doel: ‘Respect voor de natuur, voor de tuinen en elkaar. We hoeven het niemand te vragen, we doen dat met z'n allen.' Om deze doelstelling concreet te maken kan De Cape ingezet worden waarbij:
• Challenges aan bezoekers gegeven worden waaruit blijkt dat men respect heeft voor de natuur, tuinen of elkaar.
• Resultaten van de challenges zichtbaar worden gemaakt op het platform van De Cape
• Superhelden die meerdere challenges tot een goed einde brengen beloond kunnen worden door:
• Elkaar (likes geven op de facebookpagina)
• Het festival De Beschaving (in de vorm van gratis drankjes, T-shirts oid)
• Botanische Tuinen Utrecht (gratis bezoek oid)

• Zo kan De Cape tegemoet komen aan het algemene doel van De Cape dat mensen via kleine interventies de wereld beter maken
• Zo kan De Cape bijdragen aan het zichtbaar maken van de doelstelling van Festival De Beschaving en het Festival daarmee onderscheidend maken
• Zo zou De Cape kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld het beheer, het bezoek, het onderwijs en/of onderzoek van de Botanische Tuinen Utrecht
• Uiteraard kan De Cape ook ingezet worden: – voorafgaande aan het Festival om de doelen & het festival zelf bekendheid te geven – Na afloop van het Festival aan relatiemanagement te doen ten behoeve van de bezoekers, sponsoren, locatie etc.

• Omdat het doel van De Cape is om bij te dragen aan een betere wereld, kan De Cape gericht ingezet worden door elke organisatie & op elk moment en plaats waar mensen uitgedaagd worden om goed te doen Om te onderzoeken of de strategie & de aanpak van De Cape werkt zijn:
• Promotiefilmpjes gemaakt waar De Cape aan het werk te zien is
• Mensen geïnterviewd of zij in principe bereid zouden zijn om goede daden te verrichten (test van het idee achter De Cape)
• Festival De Beschaving bevraagd of zij De Cape zouden willen inzetten (test van de strategie van De Cape)
• Mensen bevraagd of zij zouden participeren in challenges van De Cape (test van de aanpak van De Cape) ‘downloadbare’ challenges Eigen challenges uploaden (vanuit gebruiker)

Het platform van De Cape bevat ook de mogelijkheid om eigen challenges te ontwikkelen en de resultaten te uploaden/zichtbaar te maken. Daardoor kan De Cape een eigen leven gaan leiden en worden goede daden zichtbaar. Voor sponsoren is er de mogelijkheid om ‘prijzen’ te koppelen aan uit te voeren challenges of bereikte resultaten van superhelden

woensdag 6 mei 2015

Groenlicht Presentatie

Laat ik beginnen met dat ik helaas mijn onderzoek nog niet heb kunnen afronden voor deze presentatie. Er zijn namelijk een aantal essentiële stappen die ik helaas nog niet heb genomen. Ik zal wel zo duidelijk mogelijk proberen deze stappen te beschrijven en te plaatsen binnen de planning tot aan het eindexamen.

1. INHOUD je doelstellingen en je beoogde publiek helder hebt geformuleerd.


 Een platform voor Superhelden, werktitel HERO. Dat is mijn onderwerp. Een platform waar iedereen een superheld kan worden door anderen te helpen. Mijn doelstellingen alvorens de vorige presentatie zijn iets veranderd. Ik wilde mij richten op een werkend proof of concept (en wellicht een werkende applicatie) met daarbij een heldere case-video en een toekomstvisie. Inmiddels heb ik een gesprek gehad met festival de Beschaving en mag ik (na een ‘go’ bij mijn komende presentatie bij de Beschaving) mijn afstudeerwerk daar plaatsen. Ik heb hen een plan voorgelegd om een analoge versie van mijn platform te ontwerpen en daar hebben ze mee ingestemd. Mijn doelstellingen zijn daarom ook als volgt: - Een analoge vertaling van ‘het platform voor Superhelden’ op festival de Beschaving - Een toekomstplan: hoe vervolgens met de kennis van de analoge versie het om te zetten naar een platform. - Een case-video Mijn publiek waar ik me op ga richten zijn de bezoekers van festival de Beschaving.

2. ONDERZOEK laat zien hoe je de publieks ervaringen analyseert en gebruikt in je verdere uitwerking van het project.
 
Tot nog toe is mijn onderzoek voornamelijk theoretisch geweest. Waarin ik begon met het onderzoeken naar altruïstisch gedrag en uiteindelijk over ging in het onderzoeken van de deeleconomie. Daarvoor heb ik marktonderzoek gedaan en gebruikersinterviews gehouden. De gebruikersinterviews waren voornamelijk interviews die mij randvoorwaardes en ideeën hebben gegeven waar ik rekening mee moet houden met mijn uiteindelijke plan voor mijn platform. Zo was voor veel de sociale controle belangrijk. Als iemand met een vraag komt dat je ook zeker weet dat het echt is (door bijvoorbeeld aan FB te linken of ID-kaart gegevens in te vullen) De mogelijkheid om het samen met een vriend/vriendin te doen. Waardoor mensen sneller iets voor anderen zouden doen. En uiteindelijk dat er een hele goede balans gevonden moet worden in de opdrachten; waar de een juist sturing nodig heeft, heeft de ander meer vrijheid nodig.

3. VORM resultaten kan laten zien waarbij publieks ervaringen hebben plaats gevonden en dat je ook de publieks reacties kan laten zien.


Dat brengt mij bij het volgende en nog ontbrekende punt. Het testen van de daadwerkelijke missies. Het onderzoeken hoe ik de bezoekers van festival de Beschaving het beste kan motiveren. Hiervoor heb ik de volgende playtest opgesteld. Ik hoop een groep van totaal 60 playtesters te hebben. 20 krijgen een mail 20 een brief 20 een sms Hierin krijgen zij een aantal opties waarvan ze één, geen of meerdere opdrachten mogen uitvoeren. De opdrachten bestaan uit: - gesloten missie (betaal iemands koffie) met een verdeling iets dat geld kost/geen geld kost - open missie (help 1 persoon) - laat je inspireren door deze acties en bedenk zelf een actie De playtesters krijgen hier 48 uur de tijd voor om vervolgens hun actie/ervaring in te zenden met hun superheldennaam. Achteraf vraag ik ze de volgende questionnaire te beantwoorden en krijgen ze de vraag of ze hun actie willen laten delen op Facebook. Uit deze playtest hoop ik duidelijk te krijgen hoeveel invulling ik de gebruikers moet geven m.b.t de missies.  

4. REFLECTIE toont dat je in controle bent van je project en je voorlopige conclusies kan trekken.

Het praktische onderzoek ontbreekt dus echt nog. Daar moet ik nog onderzoek naar gaan doen. Ik denk wel dat het concept haalbaar is binnen deze korte tijd (het is schaalbaar).

Feedback:


Wat gebeurt er met de beelden? Waar kun je die terugzien?

Wat is de meest effectieve beloning? Wat krijg je er mee?

Wat betekenen meerdere helden? Ga je dat regisseren? Iedereen met maskers. Hoe groot gaat jouw bereik tot het creëren van helden op dat festival.

Zit er een serieuze ondertoon? Je kan niet alles afschuiven op de Beschaving. Ik zoek naar een diepere motivatie. Je hebt een sociaal maatschappelijke vraag. Het zou jammer zijn als het daar in blijft hangen. Het valt te combineren. Mapije verandert het gedrag van mensen (al is het maar voor even) om te zorgen dat mensen op straat wat liever voor elkaar worden. De focus naar de diepere laag mist nu nog, maar kan erin.

Eerste die iets doet is moeilijk. Als er een collectieve beloning is, dan gaan mensen meedoen.
De feedback is belangrijk.

De serieusheid van het project hangt af van wat je mensen vraagt om te doen. Dat bepaald de toon.

Je kan het zelfs persoonlijk maken. Dat je opdrachten verbind aan persoonlijke doelen.