woensdag 28 januari 2015

The Fresh Prince of Altruism - Spoiler alert


Gisteravond heb ik de film Seven Pounds gekeken. Deze film gaat over een man genaamd Tim Thomas. Hij is op zoek naar 7 mensen die het verdienen om een kans te krijgen op een nieuw leven. Zo geeft hij een vrouw die geslagen wordt door haar vriend zijn oude huis, staat hij beenmerg af aan een jongetje en doneert hij een lever aan zijn broer. Gedurende zijn zoektocht wordt hij verliefd op Emily, een vrouw met een zwak hart. Uiteindelijk pleegt hij zelfmoord in een bak met ijs door zich te laten steken door een kwal (whut?). Dan staat hij zijn hart af aan Emily en zijn ogen aan een blinde man. Maar waarom in godsnaam? De film doet een flashback waarbij Tim met zijn vrouw in de auto rijdt. Tim krijgt een smsje, checkt zijn telefoon en moet plots een tegenligger ontwijken. Beide auto's over de kop met als resultaat: zeven doden.

Altruism, is it possible?
Kunnen we hier spreken van altruïsme? Naar mijn part wel. Als we uitgaan van de definitie dat altruïsme gaat over het helpen van anderen zonder enig eigenbelang, zit Tim Thomas toch wel snor. Ik bedoel, hij pleegt zelfmoord. Ik kan me toch scenario's voorstellen waar je er beter vanaf komt. Toch kun je er ook een kanttekening bij plaatsen. Tim doet dit om zijn eigen verdriet te verwerken en voelt zich beter door zijn daden.

Maargoed, die vraag wil ik ook niet beantwoorden. Dat is een eindeloze discussie waar ik ook niet uit zal komen. En tevens ook niet mijn doel van dit project.
'But why me?'
- 'Because you do good. Even if other people aren't watching.'
Dit citaat komt uit Seven Pounds. Hierbij vraagt een hockey-coach aan Tim waarom hij een orgaan aan hem afstaat. Een citaat die voor mij altruïsme goed vorm geeft. Het maakt het verschil tussen bijvoorbeeld zelfstandig kleding afstaan aan het Leger des Heils, of 'geforceerd' geld afstaan voor een collectant.

Altruïsme in psychologie
Psychologe Lidewij Niezink heeft onderzoek gedaan naar altruïsme. Bij haar onderzoek merkte ze erg dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen empathie en altruïsme. Hiervoor heeft zij het altruïstisch keuzemodel opgesteld. Dit model gaat als volgt: Je ziet het leed van anderen. Dat leidt tot empathie. Hier heb je geen invloed op. Vervolgens kun je aantal verschillende emotionele responsen krijgen: Meevoelen/meeleven met het slachtoffer, ongerustheid of ‘teerhartigheid’ (zachtaardige, tedere gevoelens). Op deze responsen heb je wel invloed. Deze verschillende responsen kunnen weer leiden tot compassie en altruïsme (het begrijpen van andermans leed en de wil om dat op te heffen). Niezink stelt: ‘Altruïsme is een keuze en kan actief gecultiveerd worden tijdens het waarnemen van andermans leed.’
Tim Thomas kiest bewust om anderen te helpen. Wellicht gedreven door een fout die hij heeft begaan, maar toch vind ik dat hij een pure altruïstische daad begaat. 

Altruïsme in de natuur

Niezink beschrijft ook dat altruïstisch gedrag vaak in de natuur voorkomt. Stokstaartjes houden voor elkaar de wacht. Als er gevaar in de buurt is fluit het stokstaartje om iedereen te waarschuwen. Het fluitende stokstaartje is dan wel vaak zelf uiteindelijk het slachtoffer. Zoals Tim zijn leven geeft voor anderen.

To wrap it up...

Niezink: ‘Sommige mensen zeggen daarom dat het helpen van anderen gedaan wordt vanuit egoïstische motieven. Maar dat een actie positieve consequenties voor jezelf heeft, wil nog niet zeggen dat er geen altruïstische motieven aan ten grondslag kunnen liggen.’
Een conclusie waar ik mezelf goed in kan vinden. Ik voel mijzelf goed als ik iemand kan helpen. 


En wat is egoïstischer, iemand helpen waardoor je jezelf goed voelt of enkel jezelf helpen?
Kudo's voor Tim en de stokstaartjes.

Bronnen:
Rijksuniversiteit Groningen
Lidewij Niezink
GeenStijl

dinsdag 27 januari 2015

De juiste vorm

In het begin heb ik gezegd: ik ontwikkel een interactieve film. Dit om het concreet te maken en een richting. Nu ik onderzoek doe kom ik al meer interessante vormen tegen.

Voor mijn vrij-project (eind 2e jaar) heb ik zelf ook een concept ontwikkeld dat inspeelde op sociaal contact d.m.v. een applicatie.

De volgende apps sluiten hier mooi op aan en spelen op hun eigen manier leuk in op altruïstisch gedrag.

Somebody - app

Een applicatie waarbij je vreemden binnen de app om een gunst kan vragen. Of het nou is om iemand te vertellen dat je van hem houd of je plant water te geven. Je stuurt een bericht naar diegene waarvan je wilt dat hij/zij je bericht krijgt. Een vreemde die daar in de buurt is krijgt dan een notificatie en kan het bericht verbaal bezorgen. Over een paar maanden komt Somebody 2.0 uit. Een versie die het wél doet, aldus de makers.

Trailer
Uitleg app

Be My Eyes - app

Een prachtig initiatief die blinde mensen zicht geeft door de community binnen de applicatie. Een blind persoon kan hulp vragen als hij moet weten of een melkpak over datum is of een vakantiefoto moet uitzoeken. Hij kan dan een verzoek sturen met de applicatie naar de mensen in de community die kunnen zien. De persoon die het verzoek accepteert kan dan met de camera van de blinde persoon hem helpen.

Website

maandag 26 januari 2015

Lijntjes uitgooien

Al voor de OASE-week ben ik bezig geweest om wat lijntjes uit te gooien. Om samenwerkingen op te zoeken met bekenden of onbekenden. Om te kijken of ik mijn afstuderen groter kan maken dan enkel een werk dat binnen de opleiding blijft.

Afgelopen donderdag, 22 januari, ben ik de eerste bijeenkomst van STARTECO binnen geslopen om een praatje te kunnen maken met Joris Hoebe van Spektor, waar ik stage heb gelopen. Aan hem heb ik mijn eerste idee voorgelegd. Joris kwam meteen met al veel goede alternatieve vormen voor mijn product. Kan het ook een altruïstische-app worden? Of kan de film bekeken worden met een Occulus Rift? Voor nu ga ik in ieder geval mijn plan opstellen en binnenkort spreken we nog een keer af en kijken we of we een samenwerking aan kunnen gaan.

Ook heb ik onder het genot van een lekker biertje Anca en Niels weer gesproken. Twee fantastische mensen en makers waarbij ik vorig jaar een ontzettend gaaf project mee heb gemaakt (al zeg ik het zelf :P). Notes van deze bijeenkomst:

- The Walking Dead (game) en Game of Thrones (game, telltale) zijn goede games waar keuzes maken centraal staan.

- keuzes maken tegenover opofferen

- Ben je wie je bent door anderen? Of ben je wie je wil zijn?

- Wat als niemand het weet? Kies je iets voor jezelf of voor een ander?

- Tour de France eindsprint. De 'hulpjes' binnen een ploeg moeten de captain laten winnen.

- In een spelvorm met een groep wordt dit concept al snel competitief.

- Mensen die je niet mag maar waar je wel aardig tegen doet. Is dat altruïstisch of egoïstisch?

- Bevragen: waarom wordt een keuze gemaakt?

- Verwerk je dit concept: realistisch - geromantiseerd - abstract?

- Misschien zie je wat de andere keuze zou hebben opgeleverd.

- Help je een goed doel voor het goede doel of voor jezelf?

- Mogelijke test: Een situatie creëren waarbij je goed moet doen met anderen erbij en vervolgens een test waarbij anderen toekijken maar niet zichtbaar zijn.


Onderzoekspresentatie

OASE: Een wormhole voor een onderzoeksplan

De OASE week is afgerond. Een snelkookpan van een week met als doel een presenteerbaar afstudeerplan aan het eind van de week. Dat is gelukt. Ben ik er volledig tevreden mee? Nog niet. Er moet nog wat aan geschaafd worden. Het klopt nog niet helemaal.

In het begin van het afstuderen wilde ik 'iets' doen met de film Interstellar. Ik had die film een tijd geleden gezien en was verwonderd door de theorieën die in de film naar voren komen. Ik begon met het onderzoeken naar deze theorieën. Maar wat wilde ik hiermee bereiken? Ik had het idee om deze theorieën in Interstellar begrijpelijk te maken voor de leek (mijzelf). Ik vond een connectie tussen een andere bron die mij inspireerde: 'Love & Engineering'. Een interactieve film van VPRO Dorst. Vier korte films die allen gebruik maken van één dialoog tussen twee online karakters.
Wat als ik nou het tijdreis-aspect van Interstellar kan verwerken in een interactieve film?

Appeltje eitje toch?


Met de term Interstellar ging ik verder brainstormen. Wat interesseerde mij nou echt aan Interstellar? Al snel kwam ik op het feit van het terugdraaien van de tijd. Het beïnvloeden van de keuzes die je maakt. Toen ik mijzelf afvroeg waarom ik dat interessant vond kwam ik uit op een persoonlijk onderwerp. Ik heb zelf altijd moeite met keuzes maken. Vooral als ik moet kiezen tussen mijzelf of anderen. Soms gaat dat ten koste van mezelf. Dan ben ik zo bezig met wat anderen willen dat ik vergeet wat ik zelf eigenlijk wil. Als ik dan een keuze moet maken tussen mezelf en anderen weet ik voor even niet meer wat ik moet doen. Dan 'freeze' ik als het ware. Hieruit is mijn werktitel ontstaan 'CTRL + ALT + DEL'. 

Het onderwerp wat ik ga onderzoeken is:

altruïsme
het altruïsme zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑltry'wɪsmə] gedrag of levenshouding waarbij je mensen helpt zonder eigenbelang Antoniem:   egoïsme Synoniem:   onbaatzuchtigheid
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/altruïsme

 Mijn onderzoeksvraag is:

'Hoe kan ik mijn gebruiker de voor- en nadelen van altruïsme laten ervaren door middel van een interactieve film?'


Voor mijn onderzoekspresentatie zie de volgende post.

Maar, zoals ik in het begin zei: mijn idee voor mijn onderzoek klopt nog niet helemaal. Er zijn namelijk 2 verschillende onderwerpen die ik aanhaal.

Aan de ene kant gaat het heel erg over het 'durven keuzes maken'. In mijn presentatie geef ik ook het voorbeeld van de film Mr. Nobody. In deze film komt een jongetje Nemo voor de onmogelijke keuze te staan als zijn ouders scheiden: gaat hij mee met zijn moeder of blijft hij bij zijn vader? In de film verteld Nemo als hij op zijn sterfbed ligt over beide levenslijnen. Alsof hij meerdere levens heeft geleid en nooit een keuze heeft moeten maken.

Aan de andere kant het altruïstisch gedrag. Anderen van dienst zijn zonder enig eigenbelang.

Deze elementen wringen nog een beetje. Maar ik heb wel het gevoel dat deze hand in hand kunnen gaan. Ik moet alleen nog de overbrugging voor mezelf duidelijk krijgen.